Stanowisko, które zajmował, obecnie pozostaje nieobsadzone.

poinformowała Петерсоне, w ogóle rotacja w SRS wpłynie 39 pracowników, w tym 22 kierownika różnego szczebla.

W wyniku rotacji w SRS pojawiło się kilka ofert, w tym zastępcy dyrektora generalnego ds. walki z przestępczością i dyrektora urzędu celnego, stanowisko, które wcześniej zajmował Talis Кравалис.

Spędzić naturalnym w SRS do 1 maja prezesa urzędu skarbowego zlecał minister finansów Dana Рейзниеце-Озола. W przyszłości rotacja kadry zarządzającej SRS regularnie.

Także prezesa SRS za zadanie zapewnić, aby w ramach instytucji już nie pracowali bez skrupułów pracownicy, na których padła cień podejrzeń.