Szef resortu przyznał, że niektórzy pracownicy SRS byli zaangażowani w działalność grup przestępczych, i "to smutne". Ale we wszystkich przypadkach wszczęte sprawy karne i ci ludzie zwolnieni, powiedziała, dodając, że większość pracowników SRS działają uczciwie.

Jak informowaliśmy, minister finansów Dana Рейзниеце-Озола zwróciła się do prezesa SRS do 1 maja zwolnić pracowników, na których padła cień podejrzenia.

Także szef ministerstwa Finansów zlecał SRS spędzić naturalnym przywódców najważniejszych jednostek strukturalnych urzędu skarbowego i ich zastępców. Rozporządzenie dotyczy policji finansowej, celnej, policji, kontroli podatkowej, kontroli i zarządzania windykacją zaległości podatkowych.