Sąd uchylił wszystkie środka zapobiegawczego, które wcześniej zostały zastosowane w odniesieniu do Шталбергса. Sam oskarżony, po ogłoszeniu wyroku emocjonalnie powiedział dziennikarzowi LETA, że "było bardzo ciężko", i gdyby wcześniej wiedział, jakie metody wykorzystuje Вилкасте, że "nigdy nie pojawił się z nią w jednym kwartale".

Zgodnie z zarzutem, Łotwy po prostu nie ustalonych okolicznościach, kierując się samolubny i osobistymi motywami, zażądał od Вилкасте zapłacić mu 7,7 mln euro, grożąc ujawnić informacje kompromitującego charakteru. Status poszkodowanego w tej sprawie nadano również SEB banka.

15 listopada 2006 roku, Łotwy, został zatrzymany, jednak później został zwolniony za kaucją w wysokości 140 000 euro. Następnie w ramach innej sprawy (o zagrożeniach na adres małżonka Вилкасте, byłego szefa Kryminalnej kontroli celnej SRS Władimira Вашкевича) został ponownie zatrzymany i ponownie wydany na wolność.

8 listopada 2012 roku sąd Видземского przedmieścia Rygi przyznał Шталбергса skazany na czterech artykułów oskarżenia i skazał go na karę pozbawienia wolności na 7,5 lat wraz z konfiskatą mienia. Ponadto, sąd orzekł obciążenia na rzecz Вилкасте 1,56 mln euro. Decyzja ta została zaskarżona.