Policja reaguje na wszelkie deklaracje od mieszkańców miasta. Oczywiście, uzyskane informacje są sprawdzane. Jeśli w określonym miejscu naprawdę ciągle zdarzają się naruszenia, adres włącza się w trasę regularnego patrolowania załóg. Jeśli naruszenie nie констатируются, adres nadal uczestniczyć pracownicy policji, po prostu nie tak często. Częstotliwość patrolowania zależy od rodzaju przestępstw.

Informacje o naruszeniach może być różne: mogą to być zaburzenia parkowania na podwórkach w godzinach wieczornych, porządek publiczny (na przykład, na podwórku wieczorem będzie głośna młodzież lub распиваются napoje alkoholowe), palenie w klatce schodowej itp. Jeśli otrzymane informacje nie wchodzi w zakres kompetencji policji, mieszkaniec, który napisał oświadczenie, otrzyma odpowiedź, w jakiej instytucji należy się zwrócić, lub pracownicy policji sami перешлют jego oświadczenie.

Wniosek należy złożyć w zarządzanie jego przedmieścia. Z adresami urzędów można znaleźć na stronie policji samorządu Rygi – rpp.riga.lv.