Zdaniem Вайдере, opublikowane przez simona uszakowa w portalach społecznościowych karykatura dobitnie daje do zrozumienia, że Łotwa to moja wina, w okupacji i poszli za nim niezgodnych z prawem działaniach, a szkody w wysokości 185 mld euro chce odzyskać od Rosji.

Zdaniem Вайдере, Żukowa należy pociągnąć do odpowiedzialności za negowanie i usprawiedliwienia ludobójstwa przeciwko Republiki Łotewskiej. Uważa ona, że w tym przypadku burmistrz bezpośrednio naruszył prawo.

Ona również zaznaczyła, że środki finansowe wydane na pracę komisji obliczeń strat od sowieckiej okupacji, były niewielkie. "Kiedy obliczono szkody wyrządzone hitlerowskimi Niemcami, Rosja i inne państwa poświęcił swój czas i domagał się pokrycia strat" — przypomniała poseł.

W zeszłym tygodniu Uszakow opublikował w portalach społecznościowych karykaturę z kolarzem, który sam złamał koło, ale domaga się odszkodowania w wysokości 185 mld euro od Rosji. Jest to kwota, nazwany przez komisję obliczenia szkody sowieckiej okupacji Łotwy.

Według Żukowa, on nie uważa za słuszne szukać w historii korzenie obecnych problemów, a także wydawać pieniądze na naukę szkody od wydarzeń z przeszłości, zamiast inwestować je w rozwiązanie dzisiejszych zadań, np. w medycynie lub edukacja.