W "pościg" муниципалы zatrzymali podejrzanego, u którego znaleziono skradzione rzeczy.

Podejrzany został przekazany pracownikom Państwowej policji do dalszych czynności procesowych.

Policja prosi dotkniętych przemocą niezwłocznie powiadomić policję.