Określa, że środki takie stosuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Również w KRLD zainstalowany specjalny okres obserwacji: był ograniczony wjazd do Phenian. Wzdłuż granicy z Chinami został wzmocniony nadzór.

Pierwszy raz od 36 lat VII zjazd partii odbędzie się 6 maja. Na nim partia podsumuje wyniki prac komitetu Centralnego i Centralnej komisji rewizyjnej, przyjmie program i statut, podejmie decyzji w podstawowych sprawach linii partii, jej polityki, strategii i taktyki, a także mianuje sekretarza generalnego partii.

VI zjazd partii odbył się w 1980 roku. Na nim partia przyjęła "semyletku" w okresie od 1978 do 1984 roku.