Czajka podkreślił, że w 2015 roku w Rosji odnotowano 1538 takich przestępstw, przy czym główny przyrost dali przestępstwa z artykułu 208 kodeksu karnego ("Udział w nielegalnych formacjach uzbrojonych") — było ich 1008 (wzrost o 28,1% do 2014 roku).

Ponadto, ostro (z 76 do 245) wzrosła liczba stwierdzonych faktów przejściu szkolenia w celu wykonywania działalności terrorystycznej i organizacji terrorystycznego społeczności.

Przy tym liczba faktycznie zamachów terrorystycznych znacznie zmniejszyła się do ośmiu przypadków z 33 w 2014-m.