Według przewodniczącego ЛСПП Петериса Кригерса, w sloganie protestu podkreślono znaczenie dla rozwoju społeczeństwa, nie tylko zdrowia, ale i edukacji. Tematami spotkania będą procesy w różnych branżach — w służbie zdrowia, edukacji, kultury, w zakresie wewnętrznej i bezpieczeństwa narodowego w całości.

Wybrana do manifestacji data ma znaczenie symboliczne, bo 1 maja — to dzień solidarności roboczego ludu, powiedział Krieger.

Planuje się, że w akcji weźmie udział około 1000 osób — mieszkańcy nie tylko stolicy, ale i regionów.

W zbliżającej się kampanii zaproszeni wziąć udział wszyscy mieszkańcy Łotwy, w tym zasad wszystkich przedstawionych w Sejmie partii i przedstawiciele rządu.

O swoim poparciu dla związkowej akcji oświadczyła partia "Zgoda".