Dodatkowo do przewidzianych w budżecie 304 mln euro rząd przeznaczy na wynagrodzenia nauczycieli jeszcze 9 mln euro. W kolejnych latach przewiduje przeznaczyć 27 mln euro rocznie, ale oficjalne porozumienie w tej sprawie nie został jeszcze osiągnięty. Minister edukacji i nauki Karlis Шадурскис obiecał, że żądana kwota zostanie podana, tak jak nie jest normalne, jeśli we wrześniu pensje nauczycieli wzrosną, a w styczniu znowu zmniejszy się.

MON przeznaczy środki na wynagrodzenia nauczycieli samorządom, które nie redystrybucji pieniędzy między szkołami, chętnie ich dyrektorów. W rezultacie powinna wzrosnąć odpowiedzialność dyrektorów szkół. Dyrektor będzie otrzymywać dodatkowo 13% do tak zwanego funduszu motywacji, z którego nauczycieli planuje się dopłacić za dodatkowe obowiązki.

Jak wyjaśnił w MONT, teraz nauczyciel pracuje 21 godzin, co stanowi jeden zakład, w zamian za 420 euro. W nowym modelu, nauczyciel będzie pracować 30 godzin w tygodniu, w tym 21 pin godzinę. Jeśli nauczyciel pracuje 40 godzin, co stanowi 1,9 stawki, w zamian za to 798 euro, to w nowym modelu taką samą liczbę godzin wyniesie 1,3 dziennych, a wynagrodzenie — 884 euro.

Jak рассчитало ministerstwo, nauczyciel trzeciego stopnia kwalifikacji, pracując 40 godzin, po reformie będzie otrzymywać 1057 euro zamiast 859 euro, a wynagrodzenie nauczyciela czwartego stopnia wzrośnie z 1029 euro do 1247 euro, z uwzględnieniem dopłaty z funduszu motywacji.

Nowy model zostanie wprowadzony za sprawą nowelizacji z obowiązującymi przepisami, a nie zupełnie nowych zasad. Dla nauczycieli będzie wprowadzony 30-godzinny tydzień pracy — 21 lekcji i dziewięć godzin na przygotowanie.