Zaproszenie do wzięcia udziału w akcji było wysyłane do wszystkich złożonych w sejmie partii politycznych, trzy z nich — "Zgoda", Stowarzyszenie regionów Łotwy i Łotwy — od serca" — wyraził swoje poparcie dla akcji i poinformował o swoim udziale w niej.

Planuje się, że w "Ludowym zgromadzeniu" weźmie udział nie mniej niż 1000 osób.

Jak już informowaliśmy, ССПЛ 1 maja organizuje w Rydze zgromadzenie ludowe "Za godnej pracy i godnej płacy dla zdrowego i wykształconego człowieka na Łotwie".