Tak, w 2010 roku na Łotwie był 7951 lekarz wszystkich specjalności, w 2011 roku — 7987, w 2012 roku — 7998, w 2013 roku — 7991, a w 2014 roku — już tylko 7727 lekarzy. W ciągu 2014 roku zmniejszyła się liczba lekarzy na 264 specjalistów.

Również na Łotwie maleje liczba pracowników ze średnim wykształceniem medycznym, w tym pielęgniarek. W 2010 roku na Łotwie było 13 217 takich specjalistów, w roku 2014 — 11 678, czyli za cztery lata liczba tego pracowników zmniejszyła się o 1539 osób.

W tym samym czasie liczba specjalistów z wyższym medycznym wykształceniem zawodowym rośnie — gdy w 2010 roku było 519 takich specjalistów, to w 2014 roku — już 889. Podobna sytuacja występuje z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem. W 2010 roku wyższe wykształcenie posiadało 1090 pielęgniarek, a w 2014 roku — już 2028 pielęgniarek.

Wzrosła również liczba rezydentów i stażystów — jeśli w 2010 roku na Łotwie było 463 rezydentów i stażystów, to w 2014 roku— 589.