W porównaniu z analogicznym okresem w 2016 roku poziom bezrobocia zmniejszył się o 0,6 punktu procentowego, a w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku - o 0,5 punktu procentowego.
Liczba bezrobotnych w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 7,9 tys., w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku - 4,7 tys. osób.

Młodzieżowa bezrobocia wyniosła 16,5%, czyli o 2,4 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej i o 0,8 punktu procentowego mniej niż w pierwszym kwartale bieżącego roku.

W drugim kwartale młodzież w wieku od 15 do 24 lat wynosiła 14,7% wszystkich bezrobotnych, lub 12,8 tys. osób, a jej udział zmniejszył się o 0,9 punktu procentowego w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

W drugim kwartale 31,4% lub 447,1 tys. mieszkańców Łotwy w wieku od 15 do 74 lat były nieaktywne ekonomicznie, czyli nie pracowali i nie szukali pracy. W porównaniu z pierwszym kwartałem to na 11,1 tys. osób (2,4% mniej.

16,3 tys. osób lub 3,7% nieaktywne zawodowo stracili nadzieję na znalezienie pracy. Rok wcześniej takich nie było 4,3%.