Ministerstwa we współpracy z Госканцелярией przygotują ocenę zmniejszenie liczby pracujących w ich resortach i do 1 marca 2018 roku zaprezentują ją Госканцелярии, która będzie podsumować informacje i do czerwca 2018 roku przedstawi wyniki ministrów.

Statystyki zmniejszony kierowników placówek będzie można włączać i te miejsca, które zostały wyeliminowane przez poprzednie dwa lata.

Jak podkreślono w Госканцелярии, celem reformy jest zapewnienie zmniejszenie liczby zatrudnionych w instytucjach bezpośredniego rządzenia państwem o około 6% lub 3000 pracowników zakładów w ciągu trzech lat.

"Jest to konieczne, aby osiągnąć średnią w UE i w przyszłości nie przekraczać go. Należy ustawić centralnie liczba zmniejszony urzędnicy miejsc w każdym resorcie, biorąc pod uwagę jak ciężar właściwy obecnych ofert i łączną wartość resortu", — wyjaśnił w Госканцелярии.

Planuje się, że Госканцелярия we współpracy z branżowymi ministerstwami opracuje zasady zmniejszenie liczby pracowników w każdym resorcie. Nie będą one dotyczyć Narodowych sił zbrojnych i żołnierzy, pracowników organów bezpieczeństwa państwowego i Turystycznej zapobiegania i walki z korupcją, stanowisk na dyplomatycznej i konsularnej w usługach zagranicznych jednostek strukturalnych.

W ten sposób całkowita liczba pracowników, których dotknie redukcja wynosi około 50 tys. osób.

Zaoszczędzone w wyniku redukcji pracowników środki pozostają w dyspozycji instytucji i będą warunkiem zwiększenia wynagrodzeń, umożliwiając kierownictwu przyciągnąć do swojego zespołu ekspertów wysokiego poziomu.

Do lipca 2018 roku będzie zmniejszyć ilość długich ofert pracy w urzędach, aby nie przekraczała 5% od ilości stanowisk i miejsc.
W marcu 2019 i 2020 roku Госканцелярия dostarczy informacji o zmniejszeniu liczby pracowników bezpośredniego rządzenia państwem. Do grudnia 2020 roku będzie musiał spędzić nadzór nad "zamrażania" nowych stanowisk i miejsc.