Unia Europejska i Turcja uzgodniły kryteria wyboru uchodźców z syrii, którzy będą mieli możliwość przeniesienia się w UE, w ramach obowiązującego umowy między Brukselą także. O tym w środę, 4 maja, informuje niemiecka gazeta Bild. Według gazety, która powołuje się na wiarygodne dokumenty, podejmowane w UE będą tylko syryjczycy, którzy odwrócili się za schronieniem do 29 listopada 2015 roku.

Pierwszeństwo przy osiedleniu się w UE będą miały dziewczynom i kobietom, ludziom, który osobiście przeżył tortury i przemoc, a także chorym i niepełnosprawnym. Ci, którzy już wcześniej jezdzilem lub próbował wjechać na terytorium UNII europejskiej, zostanie odrzucona. Przy tym uchodźcy, dobrane do przeniesienia, muszą wyrazić zgodę, że nie będą mogli sami wybrać kraj Unii europejskiej, w którym chcieliby żyć.

Jak podaje Bild, wstępne rozmowy z migrantami na terenie Turcji będą prowadzić specjaliści Zarządzania ONZ do spraw uchodźców (UNHCR). Przy tym migranci muszą przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty i dane osobowe w całości. Gospodarze kraju mogą sprawdzać te dane, a także zdejmować odciski palców u potencjalnych imigrantów.

Jeśli zostanie podjęta decyzja pozytywna, władze kraju przyjmującego powinny zorganizować badanie lekarskie migrantów i zorganizować ich transport. Po przyjeździe na terytorium UE, uchodźcy otrzymają zezwolenie na pobyt na okres jednego roku, który na ich życzenie może być później przedłużony.