Stanowisko członka zarządu LDz A. Стракшас trwa od 2005 roku i jest odpowiedzialny za sprawy finansowe. Według uznania Międzyresortowego centrum koordynacji, jako instytucji zajmującej się nadzorem nad stowarzyszeniami z państwowym kapitałem, LDz w 2016 roku, mimo trudnej sytuacji w branży, dotarła do wszystkich zamierzonych celów finansowych.

Prezydent LDz Edwin Berzins: "Jestem zadowolony z decyzji Zarządu i akcjonariusza LDz i cenię doświadczenie i kompetencje A. Стракшаса, a także jego wkład w rozwój przedsiębiorstwa, jak w latach świetności, jak i w trudniejszych okresach. Dla przedsiębiorstwa i całego koncernu Łotwy kolei teraz bardzo ważna jest stabilność zarządzania, w tym finansami. Obecny zespół menedżerów LDz bardzo silna — składa się z kadry kierowniczej, doświadczonych zarówno technicznych, jak i finansowych, prawnych sprawach i zagadnieniach rozwoju, dlatego bardzo ważne jest to, że ona będzie kontynuował swoją pracę w niezmienionym składzie".

Prowadzony przez wiceprezesa LDz A. Стракшаса są nie tylko kwestie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, ale i współpraca z Ministerstwem wiadomości przy opracowywaniu dokumentów strategicznych branży transportowej i logistycznej.

A. Стракшас pracuje na stanowisku członka zarządu LDz od 2005 roku. Wcześniej był doradcą ministra rolnictwa, TURYSTYKI, członkiem zarządu JSC "Hipotēku un zemes banka", członkiem zarządu Latvijas Pasts", przewodniczącym Kontroli rady nadzoru nad loteriami i hazardem, a także doradcą ministra finansów LR.