Niektórzy uczestnicy akcji zaczęli sprzątające pracy już w piątek. Tylko za te dwa dni zostały podane w kolejności ponad 1750 miejsc. Największa aktywność zaobserwowano w Rydze, Vidzeme i Latgale. Jedną czwartą wszystkich uczestników czyn społeczny pracowali w Земгале, a 13% — w Kurlandii.

Podczas "Wielkiej толоки" były czyszczone pobocza dróg, lasy i ogrody. Ile zebrano śmieci, będzie szacuje się do końca tygodnia.