"Коптелову za шуточную deklarację o przystąpieniu Łotwy do Rosji dali 6 miesięcy rzeczywistego pozbawienia wolności. A Бартецкому za taką samą шуточную deklarację o przystąpieniu Łotwy do USA grozi los Коптелова. Im teraz szczególnie ważne jest, aby wiedzieć, co ich wspierają i że o nich nie zapomnimy" — pisze Uszakow w swoim profilu na Facebook.

26 lutego sąd Курземского dzielnicy Rygi wydał wyrok Maxim Коптелову, являющему autorem petycji w sprawie przystąpienia Łotwy do Rosji. Sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia.

Śledztwa, rozpoczętego w dniu 17 marca 2014 roku, prowadziła Policja bezpieczeństwa. W odniesieniu do Коптелова rozpoczął się proces karny w punkcie 1 artykułu 82 prawa Karnego na Łotwie (Publiczne wezwanie do podważenia integralności terytorialnej Republiki Łotewskiej).

Według materiałów sprawy, Maxim Коптелов opublikował w internecie wiadomość (petycję): "Apel do wszystkich mieszkańców Łotwy! Zbieranie podpisów za przystąpienie Łotwy w skład Federacji Rosyjskiej.

Jeśli Łotwa ponownie wejdzie w skład Federacji Rosyjskiej u wszystkich mieszkańców republiki Łotewskiej otworzą się ogromne perspektywy rozwoju, o wiele większe niż przy obecnym ustawieniu w Unii europejskiej. Poziom wynagrodzeń, emerytur i zasiłków będzie również na kolejność благоприятней do zamieszkania. Jeśli nasza opinia nie zgadza się z twoim, to naprawdę przepraszam, że każdy ma prawo do wyrażanie myśli (wolność słowa)" — głosi tekst petycji (pisownia i interpunkcja autorzy zapisane).

Oskarżony wezwał użytkowników internetu w danym miejscu zapisać się za rozszerzoną im inicjatywę, jednak postscriptum otrzymuje brzmienie: "a jeśli faktycznie, to dokument ten nie ponosi nie jakiego znaczenia i jest żart. A jeśli u kogoś albo słabo rozwinięte poczucie humoru, to bardzo nam przykro tego człowieka".

Псле wyroku Коптелову były redaktor naczelny portalu Ves.lv Denis Бартецкий opublikował w internecie шуточную petycję w sprawie przystąpienia Łotwy do USA.

"Ja po prostu całkowicie skopiowane petycję Коптелова, zastępując Rosji na STANY zjednoczone, aby pokazać absurdalność sytuacji. Ale ten żart też jest traktowana poważnie. Pracownicy PB przyszedł z rewizji wczesnym rankiem 14 kwietnia. W trakcie kontroli zostały wycofane wszystkie nośniki elektroniczne, a także telefon komórkowy. Później Бартецкий również był na przesłuchaniu na Policji bezpieczeństwa.

"Na razie nie mogę powiedzieć, z jakiego artykułu rozpoczęto proces karny. Myślę, że w tej samej, co i w odniesieniu do Коптелова" — powiedział Denis Бартецкий.