Gunnar Биркертс urodził się w 1925 roku, w 1943-m wyemigrował z Łotwy. Studiował w Niemczech, a następnie przeniósł się do USA, gdzie w 1962 roku otworzył własne biuro Gunnar Birkerts and Associates.

Według projektów Биркертса zbudowane budynku banku rezerwy Federalnej w Minneapolis, Muzeum szkła w Corning i jeden z budynków uniwersytetu Michigan. Dwie jego prace weszły w zbudowanego w 2007 roku lista 150 najlepszych budynków wszech czasów, zbudowanych w USA (sporządzony Amerykańskiego instytutu architektów).

Delfi.lv zauważa, że projekt całego życia Биркертса w budynku nowej biblioteki Narodowej w Rydze ("Zamek Światła"). Został otwarty dla publiczności w 2014 roku. Inny projekt, który Биркертс chciał zrealizować na Łotwie - przebudowa Muzeum okupacji ("Dom przyszłości") pozostał nieukończony.

W 1995 roku Биркертс został odznaczony Orderem trzech gwiazd i włączony do Łat kulturowy kanon.