Na spotkaniu zarejestrowali 385 członków. Prawie wszyscy głosowali za zakładanie nowej partii. Dla instytucji partii należy nie mniej niż 200 członków.

W projekcie statutu nowej partii wśród jej celów nazwany cel — sprawić, aby przy podejmowaniu decyzji państwowych uwzględnia interesy podatników