W 2014 roku sportem zajmowali 99 020 mieszkańców Łotwy, a w 2011 roku — 68 799 osób. W tym okresie liczba zaangażowanych w sport wzrosła o 44%.

Od 2011 roku wzrosła i liczba zaangażowanych w sport mężczyzn, jak i kobiet. Liczba kobiet wzrosła z 20 936 w 2011 roku do 33 204 w roku 2014, tj. o 59%. W 2014 roku sportem zajmowali 65 826 mężczyzn, że na 17 963 lub o 38% więcej niż w 2011 roku.

Łotysze wolą uprawiać sport w różnych organizacjach sportowych, szkołach sportowych i klubów sportowych.