Jeśli w 2007 roku zamknął się w sobie czuli 10% mieszkańców Łotwy, a w 2016 roku — 8%, czyli o dwa punkty procentowe mniej. To na tym samym poziomie, co i średnio w UE.

Najbardziej wyobcowani w Łotwie czują się ludzie z niskimi dochodami — 12%, wśród osób z wysokimi dochodami tych 6%, wśród bezrobotnych — 11%, wśród pracujących — 5%. W 2007 roku społecznie czuli się wyobcowani 32% bezrobotnych.

16% mieszkańców Łotwy życie jest tak trudne, że prawie niemożliwe, aby znaleźć sobie miejsca, 14% uważa, że ich praca nie jest doceniana, a 20% czują się gorsze od innych z powodu pracy.

Badanie pokazuje, że w niektórych aspektów stosunek pracy i życia prywatnego w UE znacznie się pogorszył. Na Łotwie nadmiernie zmęczony z pracy, aby wykonywać obowiązki domowe, czują się 66% mieszkańców, w 2007 roku było to 61%. W UE średnio nadmiernie zmęczony z pracy 59% ludności, w 2007 roku takich było 49%.

29% mieszkańców Łotwy trudno skupić się na pracy z powodu obowiązków rodzinnych, w 2007 roku było 22%. W UE średnio to wskazało 19% badanych.

Na Łotwie optymistycznie patrzą w przyszłość 69% ludności, a takich więcej w młodszych grupach wiekowych.

W badaniu wnioskować, że w sumie w 28 krajach UE obserwuje się postęp w poprawie jakości życia.