Podkreśla się, że ta została podjęta ekspertami i przedstawicielami władz USA i UE w trakcie negocjacji w Brukseli.

W Waszyngtonie rozważają inne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa na pokładzie samolotów, takich w USA.

Wcześniej Unia europejska zażądała przeprowadzenia pilnych negocjacji z USA w sprawie ewentualnego wycofania zakazu dla pasażerów na pokład samolotu laptopy na pokładach samolotów.