Jeśli z niej nie skorzystają, zachowają dotychczasowe relacje z wymuszonym najmu, z wyłączeniem umów o innych warunkach.

W celu rozpoczęcia procedury wygaśnięcia stosunków prawnych w osobnej własności przewiduje się uprościć mechanizm podejmowania decyzji lokatorów budynków wielorodzinnych.

"Za" będzie musiała głosować połowa wszystkich właścicieli mieszkań, po czym każdy właściciel mieszkania wniesie swój udział okup, w zależności od wartości katastralnej gruntu, placu выкупаемого działki, wielkości domu i materiału do konkretnego mieszkania.

Według szacunków Ministerstwa sprawiedliwości, realizacja projektu może się obejść państwa w 14 mln euro. Obecnie w osobnej własności są 3677 budynków wielorodzinnych, w których około 111 tys. mieszkań. Domy znajdują się na działkach należących do 7354 innym osobom.

Rozwiązanie problemu podziałem nieruchomości znaleźć konieczne, ponieważ i właściciele ziemscy, i właściciele mieszkań są ograniczone prawo do dysponowania swoim majątkiem. Właściciele mieszkań są niezadowoleni z obowiązkiem przymusowo płacić czynsz za ziemię, a właściciele często nie spełniają dochody z najmu.