Z 15 godzin, 8 maja do 24 godzin 9 maja będzie zakazana autobusowy i postój pojazdów po obu stronach Ранькя дамбис, na odcinku od бульв. Uzvaras do бульв. Greena, po obu stronach ulicy Слокас, na odcinku od бульв. Uzvaras do бульв. Greena, po obu stronach ul. Бариню, na odcinku od бульв. Uzvaras do ul. Смильгя, po obu stronach бульв. Uzvaras od ul. Слокас do Ояра Вациеша, po obu stronach ul. Ояра Вациеша od бульв. Uzvaras do ul. Maza Нометню, po obu stronach ul. Maza Нометню od ul. Ояра Вациеша do Лиепаяс.

Z 18 godzin i 8 maja do godziny 17 9 maja zabronione zatrzymywanie i postój pojazdów po obu stronach ul. Слокас, na odcinku od ul. Калнциема do бульв. Greena.

W razie potrzeby policja będzie regulować, ograniczyć lub zamknąć ruch pojazdów na tych ulicach.

W poniedziałek, 9 maja, od 16 do 18 godzin odbędzie się marsz na trasie od skrzyżowania ul. Калнциема i Слокас przy ul. Слокас i parku Uzvaras.