"Dla chłopa kosa — znane narzędzie, ale ludzi nie można kosić, jak trawę", — powiedział on.

Zdaniem szefa związku zawodowego, premier Maris Кучинскис z jakiegoś powodu nie może lub nie chce rozumieć obiektywne rzeczy", więc i padło pytanie o nieufności wobec premiera. "Potrzebny jest premier, który będzie kierował rządem zgodnie z praktyką międzynarodową" — powiedział Керис. Uważa on, że rząd Кучинскиса może, ale nie chce finansować opiekę zdrowotną lepiej.

Zdaniem Кериса, premierowi i parlamentowi trzeba się poważnie zastanowić nad tym, dlaczego rząd wyraża nieufność.Dbać o obronie konieczne,

ale na Łotwie nikt nie umiera z powodu wojny. Przy tym każdego roku z powodu braków w systemie opieki zdrowotnej państwo traci 1500 osób sprawnych, powiedział Керис.

Dodał, że 35 mln euro nie wystarczy, aby rozwiązać problemy branży, a ludzie nie odczują poprawy sytuacji, jednak wszelkie dodatkowe pieniądze należy oceniać pozytywnie.

Jak informowaliśmy, ЛПРЗСУ chce wyrazić nieufność Кучинскису dlatego, że w planie działania rządu nie są wymienione konkretne zwiększenie finansowania medycyny w procentach PKB.