Jak podkreślono Delfi w Wyższej dumie, do własności obowiązuje wyższa stawka podatku od nieruchomości, jednak nie przyczyniło się do wprowadzenia budynków w kolejności.

Projekt uchwały przewiduje, że właściciele nieruchomości w ciągu jednego tygodnia od momentu wejścia decyzji w życie należy chronić budynki, w ciągu czterech miesięcy przygotować niezbędne dla przywrócenia porządku w dokumentacji, uzgodnienia z systemem Budowlanym i rozpocząć pracę na wniesienie nieruchomości w zasady, które powinny zakończyć się nie później niż sześć miesięcy po wejściu w życie tej decyzji. Jeśli w wyznaczonym terminie prace nie zostaną zakończone, Departament własności państwowej Wyższej struktury, zniszczy i poniesione i rozbiórki środki karal z właścicieli.

Budynek na ul. Мукусалас, 44, znajduje się w kiepskim stanie, zagraża bezpieczeństwu ludzi i degraduje środowiska miejskiego. Do nieruchomości obowiązuje wyższa stawka podatku od nieruchomości, jednak nie przyczyniło się do wprowadzenia budynków w kolejności.