Według Кучинскиса, na początku każdej reformy zawsze pojawia się wiele pytań, ale żadne reformy nie zostaną przeprowadzone bez wcześniejszej analizy, bo sytuacja w ministerstwach i struktury państwowe różna.

Minister finansów Dana Рейзниеце-Озола wspomniała jako przykład Usługę dochodów publicznych, która najpierw sprzeciwia się reformom, ale następnie wykonała cel — zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych na 10%.

"Musi być jasny mechanizm, który pozwala kierownikowi instytucji podjąć decyzję, jaki pracownik jest ważny i co nie jest. Na przykład, kierownictwo niektórych instytucji wyrazili chęć wyjazdu młodych pracowników", — powiedziała minister.

Każde ministerstwo w redukcji pracowników może okazać elastyczne podejście. Wskaźnik 6% zainstalowana, aby była obiektywna cel, wyjaśnił szef Госканцелярии Janis Цитсковскис.

Premier dodał, że zrezygnować z kryterium redukcji 6% nie trzeba, ale w określonych obszarach każde ministerstwo będzie podjąć decyzję na własną rękę.