On, a także jego koledzy z Danii, Estonii, Finlandii, Litwy i Szwecji podkreślają, że z aneksji zaczęło się naruszenie przez Rosję integralności terytorialnej Ukrainy, i to jest najbardziej rażącym kilku ostatnich dziesięcioleci naruszenie Karty narodów zjednoczonych i innych międzynarodowych aktów prawnych.

Ministrowie wskazują, że od tego czasu liczba naruszeń praw człowieka na Krymie znacznie wzrosła. Mieszkańcom Krymu narzucają obywatelstwo rosyjskie. Powszechnie mówi się o przemocy wobec ukraińców i tatarów. Tłumione język ukraiński, ogranicza wolność słowa w MEDIACH.

"Krym nie został zapomniany. Rosja powinna wziąć na siebie odpowiedzialność za szkody. Krymscy tatarzy i inni mieszkańcy Krymu, którzy ucierpieli od prowadzonej przez Rosję polityki ucisku, potrzebują wsparcia" — podkreślili ministrowie.

W rocznicę aneksji Krymu jeszcze raz potwierdzają poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy i suwerenności na całym jej terenie. Ministrowie podkreślają, że prowadzona polityka UE uznania aneksji Krymu — najbardziej skuteczny sposób, aby pokazać swoją solidarność z Ukrainą.