"SRS powinna stać się dobrym i niezawodnym narzędziem do państwa w sferze administracji podatkowej. SRS straciła zaufanie, ale zaufanie w oczach opinii publicznej, społeczeństwa SRS powinna zwrócić się w najbliższym czasie, bo na Łotwie stosunkowo niska ściągalność podatków i stosunkowo duża szara strefa gospodarki" - powiedziała Dana Рейзниеце-Озола. Jej zdaniem, przyczyną niskiej ściągalności podatków nie tylko praktyczne i ekonomiczne, ale również i emocjonalne: niski poziom zaufania do rządu, Sejmu i państwowym służbom w ogóle.

"Jeśli jeszcze SRS, która jest głównym urzędzie administracji w kraju, budzi obawy o sobie, to mi niszczy moralność społeczeństwa, i motywacja płacić podatki znacznie spada. Teraz staramy się pozbyć urząd od, być może, nieuczciwych pracowników. Równolegle z tym prezes SRS Inara Петерсоне musi oferować mechanizmy motywacji na wspaniałą i uczciwą pracę dla najbardziej profesjonalnych i uczciwych pracowników, którzy pracują w strukturach, gdzie istnieje wysokie ryzyko korupcji. Trzeba dążyć do tego, aby jak najszybciej wyprowadzić SRS z cienia wątpliwości, aby SRS znowu mogła w pełni sił, by działać zgodnie ze swoimi równieŝ instalacjami", - uważa minister.

Jak już informowaliśmy, minister finansów kieruje lista 29 pracowników SRS, podejrzanych o udział w nielegalnej działalności.