Roczne sprawozdanie World Happiness Report przygotowany przez firmę Sustainable Development Network Solutions na zlecenie ONZ. Eksperci analizowali poziom życia, biorąc pod uwagę czynniki, takie jak PKB na mieszkańca, wsparcie społeczne obywateli przez państwo, długość życia i stosunek do korupcji. Materialny dobrobyt nie jest kluczowym parametrem wpływającym na poczucie szczęścia, jak podkreślają autorzy badania. Tak, Łotwa w latach 2005-2007 i 2014-2016 lat wykazały gwałtowny wzrost indeksu szczęścia. Pod tym względem ten kraj znalazła się na drugim miejscu na świecie, w końcu od Nikaragui i wyprzedzając Sierra Leone. Przy tym, na przykład, w stanach ZJEDNOCZONYCH dochody mieszkańców rosły, a poczucie szczęścia szło w dół.

Pierwszą pozycję w rankingu za okres od 2014 roku, w 2016-cia lat zajmuje Norwegia, która сместила na drugie miejsce w Danii (była liderem rankingu trzy razy w ciągu pięciu lat studiów). Oprócz Norwegii i Danii top 10 najszczęśliwszych krajów wyniosły Islandia, Szwajcaria, Finlandia, Holandia, Kanada, Nowa Zelandia, Australia i Szwecja.

Tylko eksperci zbadali 155 państw i terytoriów. Najbardziej nieszczęśliwa była Republika Środkowej Afryki, w pobliżu — Burundi, Tanzania i Syria (w 2016 roku, najbardziej nieszczęśliwym krajem świata uznali Burundi).

Łotwa w rankingu, opracowanym dla ONZ ekspertami Sieci w celu wypracowania rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, znajduje się na 54. rzędzie (rok temu była 68), będąc między Algierią i Mołdawią. Dla porównania: Litwa zajmuje 52. miejsce (plus 8 miejsc), Estonia — 66-e ( 6).

Co do innych krajów, w tym STANY zjednoczone w rankingu zadowolenia — 14-e, Irlandia — 15, Niemcy — 16-ja, wielka Brytania — 19, Francja- 31-Uzbekistan — 47, Polska — 49-( 7), Turkmenistan — 59., Białoruś — 67-(-6), Chiny — 79, Ukraina — 132-(-9).

Autorzy raportu tłumaczą, że poziom szczęścia mieszkańców nie zawsze odpowiada poziomowi życia w kraju. Na zadowolenie wpływa kombinacja gospodarczych, społecznych i środowiskowych czynników. Zauważa się również, że obywatele krajów, z mniejszą nierówności społecznych bardziej szczęśliwi.