W Vidzeme pracować latem chcą bardziej 2730 uczniów, w Kurlandii — ponad 1330, w Земгале — ponad 880, w Łatgalii — ponad 770 uczniów, świadczy informacje na stronie internetowej GAZ.

W tym roku dzięki państwowej pomocy planuje się zatrudnić 4128 uczniów, poinformowała agencja LETA zastępca dyrektora GAZ Inese Matowy. Uczniowie będą mogli korzystać od 1 czerwca do 30 sierpnia. W chwili obecnej prowadzona jest selekcja pracodawców gotowych zatrudnić na lato uczniów.

W poniedziałek o godzinie 16.00 rozpoczęła się elektroniczna rejestracja chętnych do pracy uczniów, i już w pierwszej minucie na miejscu GAZ odnotowano 7000 odwiedzin, powiedziała Matowy. Od 16.00 do 17.00 stronie internetowej agencji odwiedziło 25 000 osób, co doprowadziło do zakłóceń w jego pracy.