Prezydent zauważył, że przyjęcie zmian do ustawy O imigracji" demonstrowali niedoskonałość procesu, gdy do trzeciego czytania w trybie pilnym przygotowują i wysyłają sprzeczne normy. A parlament akceptuje oferty nie są w stanie ich ocenić. W rezultacie w tekście ustawy sprzeczności.

Prezydent, po zapoznaniu się tekst uchwalonej przez Sejm ustawy i przygotowane materiały, doszedł do wniosku, że w projekcie dopuszczone znaczne nieścisłości. Dlatego parlamentarzyści będą musieli jeszcze raz popracować nad tekstem ustawy.

W "zadaniu domowym" dla posłów określono siedem aktów prawnych, które należy wyjaśnić.

Przypomnijmy, że w nowej wersji ustawy przez Gabinet ministrów upoważniona oceniać wpływ wydawania zezwoleń na pobyt (ZEZWOLENIE na pobyt) na bezpieczeństwo narodowe lub rozwój gospodarczy i w szeregu przypadków stosowania ograniczeń na czas określony, nie dłużej niż pięć lat. Kryteriami są liczba obywateli państw trzecich w Łotwie lub ich koncentracja na określonym obszarze. Gabinet ministrów ma prawo wydawać zasady o tym, obywatele jakich państw trzecich i na jaki czas wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy jest ograniczony.

Teraz ustawa przewiduje również, że cudzoziemiec będzie mógł uzyskać ZEZWOLENIE na pobyt na podstawie zakupu dwóch nieruchomości (za wyjątkiem niezabudowanej ziemi) poza Ryga, Jurmała, Адажи, Бабите, Балдоне, Царникавы, Гаркалне, miejscowości ikskile, miejscowości kekava, Марупе, Олайне, Ропажи, poważnie są traktowani tylko bogaci, Saulkrasti lub Стопиньского krawędzi o łącznej wartości nie mniej niż 250 tys. euro. Tym samym zmieniona norma, która wcześniej przewidywała, że poza granicami tych miast i obszarów cudzoziemiec może mieć tylko jeden obiekt o wartości co najmniej 250 tys. euro.

Prezydent już w przeddzień wyraził swoje niezadowolenie z taka praktyką parlamentu. "Wiele razy podkreślał, że nie podoba mi się ta praktyka — do trzeciego lub drugiego czytania dotyczące spraw pilnych serwuje bardzo istotne zmiany, co nie pozwala ani ekspertów, ani prawników Sejmu rozważyć ich", — powiedział prezydent, komentując poprawki do ustawy o imigracji.