Inżynier-mechanik Бубеев został oskarżony o publiczne podżeganie do działalności ekstremistycznej (cz. 2 ar. 280 kodeksu karnego) i publiczne podżeganie do realizacji działań mających na celu naruszenie integralności terytorialnej Rosji (cz. 2 ar. 280.1 kodeksu karnego).

Powodem dla postępowania karnego były odśwież materiału "Krym to Ukraina" publicysty Borysa Стомахина i obraz na ten sam temat na własnej stronie "Vkontakte".