Według odpowiedzi respondentów, 51% aktywnych zawodowo łotyszy nie przechowuje oszczędności w jakimkolwiek banku, a także nie ma ubezpieczenia i nie odkłada pieniądze na fundusz emerytalny. W tym 73% z nich pewność niezawodności wybranego banku.

Jak zawiadamiało się, Europejski bank centralny przejął licencję Trasta komercbanka. Decyzja EBC weszła w życie 3 marca, 24 godziny na własności czasu.

Całkowita wartość lokat w banku wynosi 276 mln euro. 25 mln euro z tej kwoty stanowią depozyty rezydentów, 250 mln euro — depozyty nierezydentów. Wśród nierezydentów w większości obywatele krajów WNP i prawne.