Jego zdaniem, partia ma prawo do prowadzenia takich dyskusji, ale poprawnie mówić, że "to ludzie, z powodu których w partii problemy". Piebalgs uważa, że przyczyny konfliktu należy szukać w szerszym kontekście, a nie szukać chłopca do bicia".

Jak informowaliśmy, komisja "Jedności" etyki postanowiła zainicjować wyjątek Винькеле z partii i reprymendę Чигане. Decyzje komisji charakter doradczy.