W zeszłym roku PB dokładnie sprawdzała osobowości każdego, kto zwrócił się do lokalnego władzom za udzieleniem azylu. Warto zauważyć, że w porównaniu z 2014 rokiem osób ubiegających się stało mniej — zaledwie 310.

Jednak istnieje inna tendencja: jeśli w 2014 roku wśród kandydatów byli mieszkańcy Rosji, Gruzji m Ukrainy, to w 2015 roku były to głównie irakijczycy. Także wśród tych, którzy szukali schronienia w Łotwie, znaleźli się obywatele Syrii, Pakistanu i Afganistanu.