51% ankietowanych w tym przypadku pozostały by na Łotwie (24,4% twierdzili z całą pewnością, 26,9% - "raczej pozostały"). 37% w przypadku konfliktu wyjechali z kraju, 22,9% - "raczej wyjechali". 12% badanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie, informuje LETA.

40% respondentów również oświadczyli, że są gotowi w przypadku небходимости z bronią w ręku bronić Łotwę. 44% respondentów trzymali przeciwnego zdania, 15,9% nie mogli się zdecydować z odpowiedzią.

Badanie przeprowadzono w listopadzie 2015 roku, wzięło w nim udział 1022 mieszkańców Łotwy w wieku od 17 do 74 lat.