Wraz z nadejściem jesiennej pogody poglądy łotyszy na sytuację w rodzinie i w całym kraju stały się bardziej ponure — we wszystkich analizowanych obszarach (ogólna sytuacja, gospodarka, sytuacja materialna rodziny, szanse na znalezienie pracy, praca rządu) wskaźnik ocen spadł średnio o trzy punkty.

W tym wskaźnik oceny sytuacji materialnej rodziny spadła z -9 do -11 punktów. Optymistyczne prognozy rozwoju sytuacji materialnej rodziny za rok wyrazili 17%, pesymistyczny — 15% ankietowanych.

25% respondentów uważa, że sytuacja w kraju w ogóle rozwija się w dobrym kierunku, wskaźnik oceny sytuacji ekonomicznej zmniejszyła się o 1 pkt.

Pracą rządu niezadowoleni 77% respondentów.

61% respondentów uważa, że na Łotwie znaleźć dobrą pracę obecnie niemożliwe.

Więcej wyniki ankiety zostaną przedstawione na 19 października.

Ankieta "Łat barometr Baltic International Bank" odbywa się co miesiąc.