Najbardziej popularne ocenami, postawionymi ludźmi ministrów, zostały 5 punktów ("троечка"), 4 i 3 punkty. Najlepszym wynikiem było 7 punktów, jednak ten wariant wybrano tylko 3% ankietowanych. Dla porównania, wynik 1 rząd postawili 7% biorących udział w badaniu łotyszy, a 2 punkty — 8%, Delfi poinformowano w TNS.

11 września Sejm zatwierdził nowy rząd pod kierownictwem przedstawiciela Unii zielonych i rolników (СЗК) Marisa Кучинскиса. W jego skład weszło 11 przedstawicieli poprzedniego Gabinetu ministrów. Osiem z nich kontynuowali pracę na tych samych stanowiskach, a troje otwierali inne ministerstwa.

Wśród ministrów są przedstawiciele takich zawodów, jak lekarz, prawnik, geograf, ekonomista, sportowy nauczyciel i inżynier, informuje BNS.

U sześciu ministrów nie ma zobowiązań, u innych w ogóle. Największe zobowiązania ma Рейрса — 161 405 euro.