Wszystko w rękach boga

Powód, dla którego naukowe działacze postanowili zwrócić się do problemu etnicznej różnorodności łotewskiego społeczeństwa, sformułowała organizator spotkania, prezes Oddziału nauk humanistycznych i społecznych Akademii, ekonomista Wrighta Карните: "Pytania integracji społecznej dyskusji często, ale zazwyczaj jako autorów opinii występują dziennikarze i bezpośrednio tych, którzy tworzą politykę integracyjną. W środku nie słychać głosów ekspertów".

W celu uzupełnienia tej luki informacyjnej, na posiedzenie rady zostali zaproszeni czołowi łotewskie politolodzy i socjologowie. Jednak, widząc w sali trzech posłów do Sejmu, pani Карните niespodziewanie zaprosiła ich za stół do ekspertów i dała słowo bez kolejki. Monologi polityków zajęli trzecią od czasu do czasu całego spotkania.

Wstępne przemówienie wygłosił szef parlamentarnej Komisji obywatelstwa, migracji i spójności społeczeństwa, przedstawiciel zjednoczenia Narodowego Илмар Латковскис. W krótkim re-telling ona sprowadzała się do następującego: nie można twierdzić, że polityka integracji Łotwy na panewce