"Po otrzymaniu profesjonalne zalecenia prokuratury i konsultacji z dyrekcję wykonania kary, dziś poprosił prokuratora generalnego odwołać się od podjętej decyzji" — powiedział szef ministerstwa Sprawiedliwości Norwegii Anders Анундсен.

W resorcie nie zgadzasz się z tym, że w odniesieniu do Breivik został naruszony artykuł 3 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności — o zakazie tortur i poniżającego traktowania.

"W apelacji państwo wyrazi swój sprzeciw jak z oceną zeznań sąd okręgowy, jak i z tym, jak zostały one zastosowane normy prawa" — czytamy w oświadczeniu szefa ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z prawem odwołanie do sądowy organ wyższej instancji musi być złożony w ciągu miesiąca od momentu oficjalnego ogłoszenia wyroku.

Breivik oskarżył rząd o naruszenie dwóch punktów Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka — o zakazie "nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania" i o prawie "osobiste i rodzinne życie" i "korespondencji".

W zeszłym tygodniu sędzia doszła do wniosku, że warunki panujące w więzieniach Osadu (w pobliżu Oslo) i Skien (w mieście Skien), na które skarżył się Breivik, były "nieludzkie i унижающими godność", jednak odmówiła uznania, że państwo naruszyło prawo zamachowca na życie prywatne.

Jak wspomniano w вердикте, opublikowanym na stronie internetowej sądu, "zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania jest podstawową wartością w społeczeństwie demokratycznym, w tym przy obchodzeniu się z terrorystami i mordercami".

Przypomnijmy, że w marcu, pojawiając się w sądzie, Breivik figlarnie rękę w hitlerowskim pozdrowieniu, jak tylko z niego zdjęto kajdanki. To było jego pierwsze pojawienie się w miejscu publicznym z 2012 roku, kiedy mu wyrok.

Anders Behring Breivik 21 lipca 2011 r. popełnił podwójny zamach, który stał się najbardziej krwawym w historii Norwegii. Najpierw wysadził wydobywano samochód w dzielnicy rządowej w Oslo, zabijając osiem osób, a następnie udał się na młodzieżowy obóz rządzącej partii AUF, gdzie strzelał jeszcze 69 osób, bez oporu сдавшись policji po jej przyjeździe. Najniższej młodej ofiary w wieku 14 lat. Breivik tłumaczył swoje działania несогласием z polityką AUF w zakresie prawa imigracyjnego, która stwarza zagrożenie dla rdzennych norwegów.

Sąd uznał Breivik skazany w podwójnym zamachu i skazany na maksymalną karę śmierci — 21 lat więzienia z możliwością przedłużenia na pięć lat nieograniczoną ilość razy.