Jego zdaniem, pod potrzeby centrum перестроят dwa budynki, które stoją w ruinie, jeszcze z czasów opieki armii radzieckiej.

Centrum planuje обнести słupów ogrodzenia, o wysokości 3 m. On będzie mieć elementy dekoracyjne. Będzie również протянута drut kolczasty, który z zewnątrz jest widoczny nie będzie.

Wokół centrum zachować maksymalną ilość drzew. To chcieli mieszkańcy.

W tej chwili państwo odczuwa brak miejsca na umieszczenie zatrzymanych nielegalnych imigrantów, ponieważ center Daugavpils" jest przepełniony, powiedział przedstawiciel Państwowej straży granicznej Марик Петрушин.

Eksperci przewidują, że liczba nielegalnych imigrantów będzie tylko rosnąć.

Miejsce pod budowę w Муцениеки zostało wybrane nieprzypadkowo. Ponad 90% przypadków wydalenia z Łotwy odbywa się przez lotnisko w Rydze. Ponadto w stolicy mieszczą się ambasady i konsulaty państw obcych, które również uczestniczą w tych procesach.

Jeśli cudzoziemiec poprosi o azyl na Łotwie, w obecności odpowiednich dokumentów go przeniósł w centrum dla czasowego pobytu uchodźców, który znajduje się w miejscowości Муцениеки.