Obserwacje przeprowadzone na gamma-obserwatorium HAWC (High Altitude Water Cherenkov Observatory) w Meksyku, wykazały, że od pulsarów Geminga i PSR B0656 14 do Ziemi nie potrzeba więcej czasu na dotarcie wystarczającej liczby позитронов. Wcześniej dane obiekty zostały uznane za najbardziej prawdopodobnym źródłem po raz pierwszy odkryto w 2008 roku nadmiaru treści позитронов w górnych warstwach atmosfery.

Naukowcy uważają, że Geminga i PSR B0656 14 otoczeni chmurą materii, która pochłania promieniowanie pulsarów, w szczególności, a protony. Specjaliści nie wiedzą, co może być źródłem nadmiernej ilości позитронов, docierających do Ziemi. Nie jest wykluczone, że swoim pochodzeniem антиэлектроны zobowiązani do ciemnej materii.

Hipotetyczny ciemna materia bierze udział w grawitacyjnym, ale nie elektromagnetycznym, interakcji. Na nią przypada około jednej czwartej masy-energii Wszechświata. Natura cząstek, z których powstała ciemna materia, naukowcom nieznany.