"Żartować nad okropności okupacji sowieckiej równie bezwstydnie, jak nad holokaustem. Obywatele Łotwy, a zwłaszcza polityczne ukaranego zasługują na przeprosiny od polityka", — powiedział szef narodowego stowarzyszenia Райвис Wyższej.

W zeszłym tygodniu Uszakow opublikował w portalach społecznościowych karykaturę z kolarzem, który sam złamał koło, ale domaga się odszkodowania w wysokości 185 mld euro od Rosji. Jest to kwota, nazwany przez komisję obliczenia szkody sowieckiej okupacji Łotwy.

Według Żukowa, on nie uważa za słuszne szukać w historii korzenie obecnych problemów, a także wydawać pieniądze na naukę szkody od wydarzeń z przeszłości, zamiast inwestować je w rozwiązanie dzisiejszych zadań, np. w medycynie lub edukacja.

"Smutno patrzeć, jak w sytuacji, gdy na Łotwie tyle problemów, na przykład, w opiece zdrowotnej i edukacji, publicznie nadal jako usprawiedliwienia naszych problemów są wymienione wydarzenia historyczne. I smutne jest, jak zasoby są wydawane na obliczanie wynagrodzeń za przeszłość, a nie na opracowanie koncepcji przyszłości. Tym zdjęciem chciałem powiedzieć, że już nie powinniśmy oglądać się na przeszłość, i od dawna już czas spojrzeć w przyszłość. Cieszę się tylko, jeśli ona wywołała dyskusji" — powiedział burmistrz.