Usługa asystentów dla osób niepełnosprawnych ustanowiony bez poważnej oceny i systematycznego podejścia — nie zidentyfikowane krąg osób, do których ma być udzielona, cele są bardzo декларативно i wspolnie, oświadczyła госконтролер Elity Круминя.

Cel — aby rozładować członków rodzin osób niepełnosprawnych, które stanowią 76% osób obsługujących osób niepełnosprawnych, — też nie został osiągnięty. Należy ograniczyć liczbę przypadków, kiedy asystentami osób niepełnosprawnych są członkowie ich rodzin, i zapewnić świadczenia tej usługi, z udziałem usług profesjonalistów, wskazuje Госконтроль.

Wydzielane corocznie do Ministerstwa edukacji i nauki z budżetu 1-1,2 mln euro na zapewnienie usług asystentów osób niepełnosprawnych w szkołach rozpowszechniane zupełnie na inne cele, najczęściej na remont, zawarli audytorzy.

W celu poprawy sytuacji Госконтроль przygotował dla Ministerstwa opieki społecznej zalecenia, których realizacja pozwoli na osiągnięcie założonych celów.