Łączna kwota dostępnego finansowania wynosi 64,03 mln eur, w tym EFRR zapewni 54,4 mln euro, budżet dofinansowanie wyniesie 6,4 mln euro, prywatne — 3,2 mln euro.

W ramach projektu będzie zachęcać początek kariery młodych naukowców w naukowych instytucjach i w zakładach, doskonalenie ich umiejętności badawczych. GARROTTE, otrzymywa finansowanie EFRR, będzie zapewniać wsparcie постдокторантов, przeprowadzanie selekcji wniosków na badania i nadzór nad realizacją umów, które przyczyniają się do realizacji celów strategii inteligentnych specjalizacji Łotwy i priorytetów rozwoju.

Planuje się, że w ramach projektu do końca 2023 roku będzie wspierał tworzenie prawie 400 nowych miejsc pracy dla naukowców, wsparcie publikacji 1280 artykułów naukowych i rozwoju ponad 400 nowych produktów i technologii z perspektywy zastosowań komercyjnych.

W ramach projektu GARROTTE złoży wniosek i w sekcji "Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów (COFUND)" program innowacji "Horyzont 2020".