Po odzyskaniu niepodległości Łotwy Aleksander Никласс pracował w redakcjach wielu polskich gazet, a także kierował aktualności agencja LETA. Później on również zajmował stanowisko doradcy Айнарса Шлесерва, gdy ten był szefem Ministerstwa gospodarki.

Aleksander Никласс był prezesem zarządu i właścicielem przedsiębiorstwa Komunikāciju vadība un Konsultācijas. W ostatnich latach Никласс zwrócił się do poezji.

Składamy kondolencje rodzinie i blisko Aleksandra Никласса.