Ministerstwo spraw WEWNĘTRZNYCH wskazuje, że w wielu krajach, z uwzględnieniem sytuacji z bezpieczeństwem już dokonali zmian w swoich przepisów w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się radykalizmu i ekstremizmu. Jednym ze środków stosowanych przez państwa, jest ograniczenie praw osób jeździć do krajów UE, krajów strefy Schengen i krajów trzecich.

Ministerstwo spraw WEWNĘTRZNYCH informuje, że podane przez państwa uprawnienia ograniczać prawo do podróży należy stosować w drodze wyjątku, po dokładnym sprawdzeniu proporcjonalności ograniczenia, aby zapobiec naruszenia w zakresie swobody przemieszczania się.

Mając takie uprawnienia, państwo może nakładać ograniczenia na osoby, które chcą dołączyć do bezprawne wojskowe lub siły zbrojne, zapobiegając ich ewentualną radykalizacja, a po powrocie do ojczyzny — zagrożenie dla interesów i bezpieczeństwa społeczeństwa.

Zakaz na wyjazd może być zainstalowana na okres do trzech lat, jeśli organy bezpieczeństwa państwowego stwierdzają, że człowiek za granicą planuje uczestniczyć w wydarzeniach, w trakcie których może радикализоваться do tego stopnia, że po powrocie na Łotwę będzie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa, lub osób z powodu swoich cech nie może uświadomić sobie konsekwencje udziału w takich wydarzeniach.

Obecnie na Łotwie nie przewiduje uprawnień ograniczać prawa osób na wyjazdy w celu zapewnienia zgodności interesów społeczeństwa i bezpieczeństwa narodowego.

Poprawki do ustawy o bezpieczeństwie narodowym przewidują możliwość zakazu wyjazdu z kraju na mocy decyzji ministra spraw wewnętrznych, przyjęte w odniesieniu do obywatela, zagranicznych lub osoby, która uzyskała na Łotwie status osoby bez obywatelstwo.

Za naruszenie zakazu wyjazd może grozić kara pozbawienia wolności na okres do trzech miesięcy, pracy przymusowej lub grzywna.

Planuje się, że zmiany w przypadku przyjęcia przez Sejm wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.