Minister uważa, że nie warto złudzeń co do tego, że integracja uchodźców stanie się to bardzo szybko, ponieważ część z tych ludzi przybyła z zupełnie innego środowiska kulturowego. Ona również zaznaczyła, że integracja jest dwukierunkowy proces, więc motywacja do integracji ma zasadnicze znaczenie. Jeśli człowiek przybył na Łotwę tranzytem, to tylko formalnie będzie wykonywać nałożone na niego obowiązki, czekając, kiedy będzie mógł wyjechać z kraju, podkreśliła minister.

Мелбарде zaznaczyła, że część uchodźców nadal chce pozostać w Łotwie i z wielkim entuzjazmem mistrzów kursy integracji.

W ogóle Łotwa zobowiązała się w ciągu dwóch lat przenieść 531 uchodźcy, w większości znajdujących się obecnie na terenie Grecji i we Włoszech. Pierwsi uchodźcy przybyli do kraju w lutym, a w ogóle obecnie na Łotwie znajdują się już 23 osoby.